Tłumaczenie i korepetycje, IELTS, GCSE, angielski, polski, matematyka, itp.

Dodano:
Tłumaczenie i korepetycje, IELTS, GCSE, angielski, polski, matematyka, itp.

Translation & teaching, IELTS & GCSE Tutors, English, Polish, maths, science, geography, history
Tłumaczenie i korepetycje, IELTS i GCSE, angielski, polski, matematyka, fizyka, geografia, historia

• Preparation for tests and exams: Matura; SAT, GCSE, IGCSE, SQC, A-Level, IELTS, FCE, CAE, CPE, Life in the UK, British citizenship and driving licence, etc.
• Przygotowanie do testów i egzaminów: matura podstawowa i rozszerzona; SAT, GCSE, IGCSE, SQC, A-Level, IELTS, FCE, CAE, CPE, Life in the UK, obywatelstwo i prawo jazdy brytyjskie, itp.

• Conversations and preparation for job interviews.
• Konwersacje, przygotowanie do rozmowy o pracę.

• Translation, proofreading and copywriting of texts, SEO, complaints, appeals, CVs, etc.
• Tłumaczenie, sprawdzanie i pisanie tekstów, SEO, podań, skarg, odwołań, CV, itp.
 
Effective individual teaching at every level; elementary (A1/A2 – KS1, KS2), intermediate (B1/B2 - GCSE), advanced (C1/C2 – A-Level, Academic, Business, Professional), for children, teenagers and adults, according to British and Polish standards; conversations, pronunciation, spelling, grammar, academic writing.
Skuteczne nauczanie indywidualne na każdym poziomie; podstawowy (A1/A2 – KS1, KS2), średnio zaawansowany (B1/B2 - GCSE), zaawansowany (C1/C2 – A-Level, Academic, Business, Professional), dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zgodnie z brytyjskimi i polskimi standardami; konwersacje, wymowa, pisownia, gramatyka, academic writing. 

We teach in English and Polish from the UK via Skype, FBM, Discord, Telegram, Signal, or phone 7 days a week from 09:00 to 22:00!
Nauczamy po angielsku i po polsku z UK przez Skype, FBM, Discord, Telegram, Signal, czy telefon 7 dni w tygodniu od 09:00 do 22:00!
 
Choose the best way of learning for you and learn in a friendly atmosphere, without stress, practically, quickly and effectively, wherever you are!
Wybierz najlepszy dla Ciebie sposób nauki i ucz się w przyjaznej atmosferze, bez stresu, praktycznie, szybko i skutecznie, jak Ci wygodnie, gdziekolwiek jesteś! 
 
• Modern teaching methods and flexible study hours
• Nowoczesne sposoby nauczania i elastyczne godziny nauki
• Multimedia courses, mp3 and mp4 recordings for listening and watching
• Multimedialne kursy, nagrania mp3 i mp4 do słuchania i oglądania 
• Tutorials, exercises and self-study tests
• Samouczki, ćwiczenia i testy do samodzielnego uczenia się
• Useful professional phrases and vocabulary
• Przydatne zwroty i słownictwo zawodowe

Teachers, tutors, educators, linguists and translators (MA in English Philology, Qualified Teacher Status for England and Wales) with over 20 years of experience from the UK and Poland.
Nauczyciele, korepetytorzy, pedagodzy, językoznawcy i tłumacze (mgr filologii angielskiej, Qualified Teacher Status for England and Wales) z ponad 20 letnim doświadczeniem z UK i Polski.

https://lingutransla.org
e-mail: lingutransla@gmail.com 
mob. +44 7542352715
mob. +44 7542352717

Telegram: https://t.me/+i2dSVX_iD2lhYTk8
Translation & teaching, IELTS & GCSE Tutors, English, Polish, maths, science, geography, history
Telegram: https://t.me/+Mv0B6iVPtSIzODJk
Tłumaczenie i korepetycje, IELTS i GCSE, angielski, polski, matematyka, fizyka, geografia, historia

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091963584415
Translation & teaching in English & Polish, IELTS & GCSE tutors
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100044302043435
Skuteczna Nauka Angielskiego, Nauka Polskiego, Samouczki, Korepetycje

£5.00 / usługę/produkt

Kontakt:

Kasia i Piotr
East Midlands
07542352715