Polska: Od dzisiaj obowiązuje ustawa antyprzemocowa

Polska: Od dzisiaj obowiązuje ustawa antyprzemocowa

Od dzisiaj w Polsce obowiązuje ustawa antyprzemocowa. Zgodnie z jej zapisami sprawca przemocy, który będzie stanowił zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych domowników, po otrzymaniu odpowiedniego nakazu będzie musiał opuścić mieszkanie. Otrzyma również zakaz zbliżania się do niego.

Przepisy uchwalono w Sejmie 30 kwietnia. Ustawa nie została poparta jedynie przez koło Konfederacji. O takie regulacje liczne organizacje pozarządowe apelowały wielokrotnie.

Ustawa wprowadza odrębne, szybkie podstępowanie dotyczące spraw osób, które stosują przemoc wobec innych domowników. Wówczas mogą zostać one zobowiązane do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz otrzymają zakaz zbliżania się do niego. Nakaz ten będzie mogła wydać policja oraz Żandarmeria Wojskowa. Będzie on obowiązywał przez 14 dni. Osoba dotknięta przemocą będzie jednak mogła złożyć wniosek do sądu o przedłużenie tego okresu.

Służby będą mogły użyć środków przymusu, aby wyegzekwować nakaz opuszczenia mieszkania. Pod uwagę nie będzie brane to, czy sprawca przemocy ma się dokąd udać. Ponadto policja będzie zobowiązana do tego, aby sprawdzać, czy osoba objęta zakazem zbliżania się do mieszkania, przestrzega go. Osoby, które nie będą go przestrzegać, muszą liczyć się z karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Wszystko to w trybie przyspieszonym.

Dołącz do dyskusji:

Komentujesz jako