Reforma sądownictwa karnego w Anglii i Walii: wyroki mają być surowsze

Reforma sądownictwa karnego w Anglii i Walii: wyroki mają być surowsze

Brytyjski rząd ogłosił plan reformy sądownictwa karnego w Anglii i Walii. Wyroki mają być surowsze. Sprawcy poważnych przestępstw będą musieli odbyć co najmniej 2/3 kary, aby starać się o przedterminowe zwolnienie. Na karę dożywocia będzie można skazać nawet 18-latków.

Reforma ma za zadanie zwiększyć zaufanie do systemu sądowniczego.

Najważniejszą zmianą jest określenie, że sprawca ciężkiego przestępstwa będzie musiał odbyć 2/3 zasądzonej kary, aby móc starać się o przedterminowe zwolnienie. Mowa tu o takich przestępstwach jak zabójstwo, ciężkie uszkodzenie ciała, gwałt oraz inne przestępstwa seksualne. Aktualnie o takie zwolnienie mogą się starać już po odbyciu połowy kary.

W przypadku przestępców, którzy będą stanowili zagrożenie terrorystyczne lub nadal będą niebezpieczni dla społeczeństwa, planuje się zwiększenie możliwości wstrzymania automatycznego przedterminowego zwolnienia.

Obecnie tylko osoby powyżej 21. roku życia mogą zostać skazane na bezwzględne dożywocie. Wiek ten ma być obniżony do 18 lat m.in. w przypadku sprawcy ataku terrorystycznego z wieloma ofiarami śmiertelnymi.

Ponadto planowaną zmianą jest wprowadzenie kary bezwzględnego dożywocia dla osób powyżej 21. roku życia, które zamordują dziecko poniżej 16. roku życia. Reforma zakłada również wprowadzenie dolnego progu kary dla niektórych przestępstw, które były wielokrotnie popełnione przez danego sprawcę (np. włamanie, posiadanie noża). Zaproponowano także, aby włamywacze i sprawcy rozbojów otrzymywali nadajniki GPS po wyjściu z więzienia. Ma to na celu zwiększenie nadzoru nad nimi.

Przewidywane są również pewne obluzowania. W tym m.in. skrócenie czasu, w którym sprawcy przestępstw muszą zgłaszać pracodawcom, jakie przestępstwa popełnili w przeszłości. Ma to na celu lepszą integrację i powrót do społeczeństwa. Przestępcy, którzy otrzymali dozór policyjny, po 12 miesiącach bez popełnienia kolejnego przestępstwa, mogą liczyć na to, że ich występki będą „zapomniane”. Ponadto większą pomoc mają otrzymać sprawcy, którzy mają problemy psychiczne oraz z uzależnieniami.

Dołącz do dyskusji:

Komentujesz jako