UE: Zawarto porozumienie dotyczące finansów

UE: Zawarto porozumienie dotyczące finansów

Unia Europejska zawarła porozumienie ws. wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy. Mają one wynieść łącznie 1,82 bln euro.

Powołany zostanie fundusz odbudowy o wartości 750 mld euro. 390 mld euro mają stanowić granty, natomiast 360 mld euro – pożyczki.

Mniej pieniędzy niż oczekiwano, ma zostać przeznaczone na odbudowę rolnictwa, transformację regionów węglowych, naukę, badania oraz programy inwestycyjne. Na kolejne 7 lat wartość budżetu UE ma wynieść 1,074 bln euro.

Przyjęty przez UE system warunkowości ma na celu ochronę budżetu i funduszu odbudowy. Rada Europejska podkreśla znaczenie zarówno ochrony interesów finansowych Unii, jak i poszanowania praworządności. Budżet UE jest jasno powiązany z celami klimatycznymi. Ponadto po raz pierwszy poszanowanie dla praworządności stało się decydującym kryterium dla wydatków budżetowych.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Polska ma otrzymać ponad 124 mld euro w bezpośrednich dotacjach. Razem z pożyczkami jest to 160 mld euro w cenach bieżących dla kraju. Podczas negocjacji zatwierdzono 600 mln euro na regiony, które potrzebują najwięcej funduszy na rozwój.

To posiedzenie Rady Europejskiej było najdłuższym od 20 lat. Niewiele dłużej trwało szukanie kompromisu na szczycie nicejskim w 2000 roku.

Dołącz do dyskusji:

Komentujesz jako