Tysiące imigrantów z UE podczas pandemii nie otrzymało Universal Credit

Tysiące imigrantów z UE podczas pandemii nie otrzymało Universal Credit

Dane think tanku IPPR donoszą, że w trakcie pandemii odmówiono tysiącom imigrantów z UE pomocy finansowej w postaci Universal Credit. Powodem było to, że nie przeszli testu na ustalenie stałego miejsca zamieszkania (Habitual Residence).

Institute for Public Research (IPPR) alarmuje, że w UK doszło do odrzucenia bardzo dużej liczby wniosków imigrantów z UE. Zbiegło się to z ogromnym kryzysem na rynku pracy spowodowanym epidemią koronawirusa.

45 tys. imigrantów z UE nie otrzymało Universal Credit z powodu tego, że nie przeszli testu na ustalenie stałego miejsca pobytu (Habitual Residence). Konieczne jest okazanie dowodu na stałe miejsce zamieszkania w UK, jak również dowodu na prawo do stałego zamieszkania (Right to Reside).

IPPR zwraca jednak uwagę na to, że odrzucone zostały tysiące wniosków o Universal Credit bez podania uzasadnienia do tych decyzji. Think tank zaapelował o to, aby wycofano test dotyczący Habitual Residence – chociażby na czas kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa. Wielu obywateli pozostaje bowiem bez żadnego zabezpieczenia finansowego podczas kryzysu na rynku pracy.

Dołącz do dyskusji:

Komentujesz jako