Punktowy system imigracyjny w UK zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku

Punktowy system imigracyjny w UK zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku

1 stycznia 2021 roku ma wejść w życie nowe prawo imigracyjne. Ustawa Immigration Bill ma oficjalnie zakończyć swobodę przepływu osób z Unii Europejskiej do UK. Dla wszystkich, którzy będą chcieli przyjechać do Wielkiej Brytanii do pracy, mają zostać wprowadzone kryteria oparte na punktach.

Nowy system imigracyjny został zatwierdzony przez brytyjską Izbę Gmin stosunkiem głosów 351 do 252. Teraz nad ustawą mają pochylić się specjaliści od prawa.

Po wejściu w życie nowego punktowego systemu imigracyjnego wszyscy przybysze z UE mają być traktowani na takich samych zasadach jak przyjezdni z innych krajów. O tym, czy ktoś będzie mógł podjąć pracę na Wyspach, będą decydowały kwalifikacje, m.in. znajomość języka oraz posiadanie specjalistycznego wykształcenia.

Osoby, które otrzymają zezwolenie na pracę na terenie UK, będą musiały zarabiać do najmniej 25.600 funtów rocznie, aby móc pozostać na Wyspach. Ponadto nie będą im przysługiwały świadczenia socjalne oraz inne formy pomocy ze strony państwa. Do uzgodnienia pozostaje kwestia korzystania z publicznej służby zdrowia. Prawdopodobnie osoby przyjeżdżające do UK będą musiały wpłacić zaliczkę na NHS.

Krytycy nowej ustawy argumentują jednak, że pandemia ukazała, jak ważni są pracownicy z tzw. niewykwalifikowanej siły roboczej. To oni często wykonują prace uznawane za kluczowe.

Dołącz do dyskusji:

Komentujesz jako