Obowiązkowe szkolenia antyterrorystyczne dla pracowników w UK

Obowiązkowe szkolenia antyterrorystyczne dla pracowników w UK

Home Office zapowiedział, że wszystkie przestrzenie publiczne mają być właściwie przygotowane na wypadek wystąpienia ataku terrorystycznego. Wiele wskazuje na to, że wprowadzone zostaną obowiązkowe szkolenia w tym zakresie.

Home Office chce, aby każdy pracownik, który wykonuje swoje zadania w miejscach publicznych, przeszedł obowiązkowe szkolenie antyterrorystyczne. W niektórych środowiskach decyzja ta budzi pewne kontrowersje.

Odpowiedzialnymi za przygotowanie pracowników mają być właściciele oraz zarządcy przestrzeni publicznych. To również oni mają dostarczyć właściwych środków, które umożliwią szybką reakcję w przypadku zamachu terrorystycznego.

Zapowiadane szkolenia będą dotyczyły nauki planowania kolejnych kroków w razie zagrożenia, a także nabycia umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz jak największej liczbie osób.

Zmiany w prawie zostały podyktowane przede wszystkim licznymi naciskami organizacji, które zrzeszają ofiary ataków terrorystycznych (np. Martyn’s Law). Organizacje te domagają się zwiększonej ochrony przed zamachami w przestrzeniach publicznych.

Obecnie w UK jedynymi regulacjami w przypadku konieczności wdrażania środków przeciwdziałania terroryzmowi są standardowe przepisy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

 

Dołącz do dyskusji:

Komentujesz jako