Coraz mniej młodych Brytyjczyków uprawia seks. Social media i Netflix wypierają zainteresowanie partnerem

Coraz mniej młodych Brytyjczyków uprawia seks. Social media i Netflix wypierają zainteresowanie partnerem

Badania naukowe przeprowadzone w 2001 roku na grupie 34 000 kobiet i mężczyzn w wieku od 16 do 44 roku życia wykazały, że rozwój świata cyfrowego wpłynął negatywnie na intymność młodych par.

Największe spadki w częstotliwości zbliżeń cielesnych odnotowano wśród osób powyżej 25. roku życia i tych, którzy byli małżeństwem. Nowa technologia sprawiła, że ​​Brytyjczycy mają mniej seksu niż kiedykolwiek wcześniej.

Od 2001 r. nastąpił gwałtowny spadek wskaźników intymności, a mniej niż połowa Brytyjczyków uprawia seks raz w tygodniu. Naukowcy powiedzieli, że winę za ten stan rzeczy ponosi częściowo „życie w erze cyfrowej”. Pary są teraz zbyt rozproszone przez Netflix, media społecznościowe lub telefony, aby skupić się na sobie.


W badaniu 9,2% kobiet, które były żonami lub mieszkały razem, twierdziło, że nie uprawiało seksu w ostatnim miesiącu. W ostatnim badaniu wskaźnik wzrósł do 15,1%. Wśród mężczyzn odsetek ten wzrósł z 9,1% do 12,8%

Grażyna P.

Źródło: „Daily Mail”

Dołącz do dyskusji:

Komentujesz jako