UK: 4,1 mln dzieci żyje w biedzie

UK: 4,1 mln dzieci żyje w biedzie

Liczba dzieci dotkniętych ubóstwem rośnie o 100 000 w ciągu roku.

Statystyki rządowe pokazują, że 4,1 miliona dzieci żyje obecnie w biedzie.

Aż 30% małych mieszkańców Wysp żyje w biedzie – pokazują rządowe dane. Najmłodsi są grupą najbardziej narażoną na złe warunki ekonomiczne. Ta sama sytuacja dotyczy 21% osób dorosłych i 16% emerytów.

Względne ubóstwo dzieci jest mierzone jako dzieci mieszkające w domach, w których dochód stanowi 60% mediany dochodu gospodarstwa domowego w Wielkiej Brytanii, dostosowanego do wielkości rodziny i kosztów mieszkaniowych.

Reagując na wzrost poziomu ubóstwa wśród dzieci, Margaret Greenwood, Sekretarz ds. Pracy i Emerytur, powiedziała: „Dane te pokazują, że po ośmiu latach konserwatywnej polityki oszczędnościowej, postępy w pracy w walce z ubóstwem dzieci zostały zahamowane, co wpłynęło na wzrost liczby dzieci żyjących w złych warunkach ekonomicznych”.

Grażyna P.

Źródło: thirdforcenews.org.uk

Dołącz do dyskusji:

Komentujesz jako