Polacy mieszkający za granicą mogą stracić zameldowanie w Polsce

Polacy mieszkający za granicą mogą stracić zameldowanie w Polsce

Burmistrz miasta w województwie świętokrzyskim orzekł o wymeldowaniu z pobytu stałego czteroosobowej rodziny przebywającej od 10 lat w Wielkiej Brytanii – donosi Rzeczpospolita.

„Wprawdzie członkowie rodziny przyjeżdżają okazjonalnie do rodziny w Polsce, ale nie można akceptować fikcji meldunkowej” – ocenił burmistrz.

Przepisy ustawy o ewidencji ludności przewidują, że organ gminy może wydać z urzędu lub na wniosek decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego i się nie wymeldował.

Rodzina przyjeżdża do Polski na wakacje

Na skutek odwołań decyzję burmistrza uchylił wojewoda świętokrzyski. Jego zdaniem burmistrz błędnie uznał, że rodzina definitywnie opuściła miejsce stałego pobytu. Stwierdził między innymi, że wyjazdu za granicę w celach zarobkowych nie można uznać za równoznaczny z trwałym opuszczeniem miejsca stałego pobytu w Polsce.

„Rodzina, kórej dotyczy sprawa przyjeżdża do Polski na wakacje, ferie i święta. Dziadkowie, którzy przenieśli się do lokalu, w którym zameldowana jest rodzina, uiszczają opłaty czynszowe. Sam fakt czasowego pobytu poza miejscem stałego zameldowania nie daje podstaw do wymeldowania” – tłumaczył swoją decyzję wojewoda.

Właściciel mieszkania, Zakład Usług Komunalnych, zaskarżył decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Nie zgodził się z tezą, że centrum istotnych spraw życiowych rodziny wciąż znajduje się w Polsce.

„Rodzina opuściła bowiem miejsce stałego zameldowania w sposób definitywny i dobrowolny, a jej życie koncentruje się w Wielkiej Brytanii”. Sama deklaracja powrotu do dotychczasowego miejsca zameldowania, i to w bliżej nieokreślonej przyszłości, nie może samoistnie przesądzać o braku przesłanek wymeldowania – stwierdził WSA

Wyrok jest nieprawomocny.

jr

Dołącz do dyskusji:

Komentujesz jako